Service aanvraag

Stap 1 van 3

Klantgegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

FAQ

Service is voor ons tweeledig.  Aan de ene kant betreft het de klantvriendelijkheid die wij  verlenen als u contact met ons heeft via telefoon, mail of in de showroom. Geen vraag is vreemd en wij zullen altijd trachten u een antwoord te geven waar u verder mee komt. Hieronder valt ook de transportservice die wij soms tegen een geringe vergoeding voor u verzorgen.

Anderzijds verlenen wij service naar aanleiding van een klachtmelding op de levering van of de producten zelf. Dit geschiedt binnen de regels die zowel wettelijk, vanuit de leverancier/fabrikant als vanuit onszelf gelden. Hierover zullen wij onder de garantie meer vertellen.

Tevreden klanten is waar het om gaat bij Afbouwinstijl.nl. Mocht u toch een slechte ervaring hebben gehad met uw bestelling of onze service dan willen wij dat graag weten. Wij zullen er alles aan doen om uw klachten te verhelpen. In het geval van een klacht of een service, kunt deze mailen naar de winkel waar u het product heeft aangekocht

Om de klacht zo snel mogelijk op te lossen is de procedure als volgt;

 • Wij vragen u de klacht zo compleet mogelijk te beschrijven en foto’s van het probleem met de factuur van aankoop toe te voegen aan uw e-mail of in uw service aanvraag
 • Onze klantenservice zal de ontvangst van de melding bevestigen en deze opnemen met de betreffende leverancier, fabrikant of uitvoerende partij.
 • Afhankelijk van de aard klacht zullen wij binnen een week antwoorden wat de mogelijke oplossing is.
 • Indien wij ter plekke een bezoek moeten brengen aan de klacht, geld dat als een klacht onterecht is gebleken wij de mogelijkheid hebben om eventuele voorrijkosten met u te verrekenen.

Op alle producten en diensten binnen Afbouwinstijl.nl verlenen wij garantie. Deze is per product en/of dienst verschillend. Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantie die door de fabriek op zijn producten wordt gegeven, dit verschilt van 2 jaar op draaiende onderdelen tot 10 jaar op het geheel. Wij kunnen u hier uiteraard tijdens het verkoopgesprek meer over vertellen.

Als wij een badkamer of een onderdeel van de badkamer monteren krijgt u daar garantie op van 2 jaar. Hieronder valt alle montageverrichtingen zoals overeengekomen in de offerte. Beoordeeld wordt wel of de het garantieverzoek niet onder ondeugdelijk gebruik van de onderdelen valt. Dit zullen wij u laten weten. Onderdelen als kitranden dienen door uzelf om het jaar gecontroleerd te worden en indien nodig te vervangen. Dit valt niet binnen de garantie.

Indien onderdelen van de badkamer of keuken los zitten dient u ten allen tijde eerst te controleren of u deze zelf kan herstellen. Tijdens gebruik kan een keukenkastje of een zitting los raken. Dit is gemakkelijk zelf weer vast te zetten.

De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de factuur, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.

De garantie omvat de volgende punten:

 • Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Afbouwinstijl.nl het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
 • In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door afbouw in stijl een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
 • Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door afbouw in stijl meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal afbouw in stijl zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
 • Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is afbouw in stijl nimmer aansprakelijk

Van garantie zijn de volgende zaken uitgesloten:

 • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
 • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
 • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
 • Een schade als gevolg van onjuist onderhoud en/of schoonmaak.
 • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.

Als u een vraag heeft die hierboven niet is beantwoord, dan volgen wij de algemene voorwaarden van het CBW. Deze worden altijd met onze offerte en orderbevestigingen meegestuurd. Mocht u deze niet bij de hand hebben, kunt uiteraard altijd de desbetreffende vestiging bellen of mailen. Ook kunt u ook doormiddel van de service aanvraag de vraag stellen.

Afbouwinstijl-logo-badkamers-keukens-vloeren-donker-doorzichtig-scaled-v2

Welkom bij

Afbouwinstijl-logo-badkamers-keukens-vloeren-wit-doorzichtig-scaled-v2

Voorheen

logos_cre8kitchen_wit-gekleurd
logos_vloerenwarenhuis_wit-gekleurd