Privacy Policy

Afbouwinstijl.nl gaat natuurlijk vertrouwelijk met je gegevens om. In het kader van de wet AVG laten we je hieronder graag weten hoe wij met gegevens van onze klanten omgaan.

Algemeen

Bij het aanvragen van service, het maken van een afspraak en een offerte vergelijken vragen we om je persoonsgegevens in te vullen om de gewenste service te kunnen verlenen. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met deze gegevens om, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy verklaring

Versie: 24 mei 2018

Via deze verklaring legt Afbouwinstijl.nl.nl onderdeel van Trend inn Holding B.V., gevestigd in Utrecht aan de St Laurensdreef 47, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 65306376 (hierna “Afbouwinstijl.nl”), uit welke persoonsgegevens het verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met info@badkamerwarenhuis.nl.

Privacybeleid

Afbouwinstijl.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.badkamerwarenhuis.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld met anderen. Deze gegevens worden alleen gedeeld met partijen die direct met onze diensten te maken hebben. Afbouwinstijl.nl houdt zich aan de eisen zoals de Wet gegevensbescherming AVG die in Nederland stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Je naam;
 • Je telefoonnummer;
 • Je e-mailadres;
 • Je IP-adres (geanonimiseerd);
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

En waar gebruiken we deze gegevens dan voor?

 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren;
  Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn geïnteresseerd in de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •  

Mocht het zo zijn dat wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij, maar zullen wij dit melden in een vernieuwde privacyverklaring. Zo houden we je op de hoogte.

Bewaartermijn

Afbouwinstijl.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat dat betekent? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 4 jaar na laatste contact, met uitzonderingen van facturen. Die bewaren wij 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Afbouwinstijl.nl deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor een eenduidig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

Afbouwinstijl.nl zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Onze interne software is geüpdatet en beschermd door een firewall plus antivirus software;
 • Toegang tot telefonie, systemen en werkplekken is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen daarvoor een verklaring;
 • Wij hebben overeenkomsten afgesloten met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Wij vernietigen papieren/ kopieën waarop persoonsgegevens staan voordat deze bij het afval belanden
 • Paspoortkopieën worden, ongeacht welke delen onleesbaar gemaakt zijn, direct na interne verwerking van de benodigde informatie vernietigd en niet opgeslagen.
 •  

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Afbouwinstijl.nl.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Afbouwinstijl.nl.nl geen cookies ontvangt.

Rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@badkamerwarenhuis.nl

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afbouwinstijl.nl is het niet toegestaan enig materiaal op deze website dat getoond/verstrekt wordt op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. Voor vragen of opmerkingen m.b.t. website(inhoud) kun je contact opnemen per e-mail(info@badkamerwarenhuis.nl).

Disclaimer

Afbouwinstijl.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Afbouwinstijl.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Afbouwinstijl.nl.nl streeft naar het privacybeleid van Google.

Badkamers

Benieuwd naar uw droom badkamer?

Afbouwinstijl-logo-badkamers-keukens-vloeren-donker-doorzichtig-scaled-v2

Welkom bij

Afbouwinstijl-logo-badkamers-keukens-vloeren-wit-doorzichtig-scaled-v2

Voorheen

logos_cre8kitchen_wit-gekleurd
logos_vloerenwarenhuis_wit-gekleurd